TANGO

Original Script: Slawomir Mrozek

Direction: Keishi Nagatsuka

Cast: Mirai Moriyama, Kae Okumura, Kotaro Yoshida, Natsuko Akiyama, Hairi Katagiri, Bancho Tsuji, Satoshi Hashimoto

Production: Bunkamura

Year: 2010