KYUKAKU-USHIO vol.01

Planning, Choreography, Performer: Tomohiko Tsujimoto, Mirai Moriyama

Stage Manager: Takashi Kawachi

Lighting Designer: Yasuyuki Yoshieda

Sound Designer: Raku Nakahara

Videographer: So Matsuzawa

Promotion Designer: Junko Yano

Production Assistant: Honoka Ishibashi

 

Production: Yokohama Red Brick Warehouse No.1

Venue: Yokohama Red Brick Warehouse No.1 3F Hall (Kanagawa, Japan)

Cooperation: CCDC Dance Center (Hong Kong)

Date: 22.Nov – 01.Dec 2019

 

HP: http://kyukakuushio.com/

Twitter: https://twitter.com/kyukakuushio

Instagram: https://www.instagram.com/kyukakuushio/