KOBE Re: Public Art Project

Curator: Mirai Moriyama, Junya Yamamine, Hiroki Yamamoto

Research Artist: Kosuke Ikeda, Hirotake Imanishi, Akiko Utsumi, Kaori Endo, Akimi Ota, Miya Kaneko, Saya Kubota, Kenji “Noiz” Nakamura, Takehito Koganezawa, Kohei Saito, Yui Sakakoshi, Fumihiko Sano, Toko Nikaido, Ryuhei Noguchi, Yuri Nomura, Masanori Hata, Saori Hara, for Cities (Yukako Ishikawa, Mariko Sugita), Ryotaro Fuyuki, Mino Music, Atsuko Mochida, Yuriko Yagi (PAN- PROJECT), Haruka Yamada

Performance Artist: Kazuhisa Uchihashi, Shintaro Oue, Toshiki Okada, Hairi Katagiri, circo de sastre, toRmansion, nouseskou, Ruri Mito

Kobe-jin: Kenichi Utsumi, Ikuya Sagara, Shuji Nishimura, Ali Morimoto, and so on…

Production: Avex Entertainment

Sponsor: ECONOMIC AND TOURISM BUREAU – KOBE CITY GOVERNMENT

Venue: Kobe city

Period: 22. Feb – 19. Mar 2023

Website: https://koberepublic-artproject.com/

Instagram: https://www.instagram.com/kobe_re.public_art/