Keiichiro Shibuya Playing Piano Plus

Piano: Keiichiro Shibuya

Guest Artist: Naruyoshi Kikuchi, Mirai Moriyama

Date: Dec 2016

Place: Warehouse TERADA G3-6F

HP: http://atak.jp/en/news/2016-12-04

Interview: http://www.honeyee.com/art-culture/170112_keiichiro-shibuya-playing-piano-plus

Video (First half): https://www.youtube.com/watch?v=ZcKaXjTg9Hg&feature=youtu.be

Video (Second half): https://www.youtube.com/watch?v=WpM1i3TNBwg&t=479s