I was a “Secret Bitch” / “隠れビッチ”やってました。

Original Cartoon: Piroyo Arai

Direction / Screen Play: Koichiro Miki

Music: Erina Koyama

Cast: Yui Sakuma, Nijiro Murakami, Suzuka Ohgo, Yuta Kozeki, Mirai Moriyama

Production: Kinoshita Group / Naoya Kinoshita, Central Arts / Mitsuru Kurosawa, Yurie Daikoku, Yukiko Shii

Year: 2019

HP: http://kakurebitch.jp/