Metropolis

Original Script: Thea Von Harbou

Script: Tadashi Kato

Direction / Scenography: Kazuyoshi Kushida

Music: Naoki Hirata

Choreography: Un Yamada

Cast: Takako Matsu, Mirai Moriyama, Norimizu Ameya, Gaku Sano, Keita Oishi, Koji Sato, Shinichiro Uchida, Keiji Manako, Hiroshi Omori, Hisako Okata, Kazuyoshi Kushida

Production: Bunkamura

Year: 2016

HP: http://www.bunkamura.co.jp/cocoon/lineup/16_metropolis/